Partneři a spozoři:


ZŠ U Roháčových kasáren
ZŠ Kodaňská

Přejdi na stránky pořadatele 301. Sovího skautského oddílu     

Pravidla

Podívej se na pravidla velké závěrečné!

Vyhraje jednotlivec, dvojice nebo trojice (dále skupina), která během hry získá nejvíce bodů.

Hrát mohou pouze skupiny, které se zaregistrují. Podmínky uvedené na stránce registrace jsou součástí pravidel. Kluci a holky hrají dohromady. Každý se může registrovat pouze v jedné skupině. S registrací musí každý hráč souhlasit. Do hry se mohou zapojit pouze neskauti, krom členů 301. Sovího oddílu.

Skupina získá body zadáním kódu z tajné schránky pomocí SMS nebo internetu. Aktuální stav bodů si každá skupina může zkontrolovat na internetu.

Kód je možné získat nalezením schránky (pomocí indícií) nebo od jiné skupiny. Vyplatí se přemluvit ke hře co nejvíce kamarádů a kódy s nimi vyměňovat.

Seznam schránek a příslušné indície jsou postupně zveřejňovány na internetu.

Schránky jsou rozděleny do čtyřech úrovní náročnosti. Skupina může získat následující body:

  • za kód ze "zlaté" schránky - 15 bodů
  • za kód ze "stříbrné" schránky - 10 bodů
  • za kód z "normální" schránky - 5 bodů
  • za kód ze "zkušební" schránky - 2 body

Skupina získá 1 bod za každou další skupinu, která kód zadá po ní. Nejvíce bodů tedy získá ten, kdo zadá kód nejdříve. Nevyplatí se nalezenou schránku odstranit - ztrácíte možnost získat další body.

Pokud organizátoři zjistí, že schránka není na svém místě, zastaví možnost její kód dále zadávat. Schránka je označena stavem "Zastavena".

Diskvalifikována může být skupina, která se prokazatelně proviní proti pravidlům, nebo dobrým mravům. V takovém případě jsou všechny zadání kódů anulovány (může se projevit na zisku bodů i u ostatních skupin).